FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खर्च प्रतिवेदन पठाइएको सम्बन्धमा !! ८०/८१ Friday, March 15, 2024 - 14:38 PDF icon CCF03152024_merged final.pdf
मिति २०८०/०४/०१ देखी २०८०/०९/२९ ८०/८१ Wednesday, January 17, 2024 - 13:19 PDF icon IMG_20240117_0003.pdf
आ.व. २०८०/८१ साउन देखी आस्बिन सम्मको खर्चको फाटँवारी !!! ८०/८१ Wednesday, November 1, 2023 - 13:37 PDF icon २०८० साल साउन महिनाको खर्चको फांटवारी , PDF icon २०८० भदौ साउन महिनाको खर्चको फांटवारी , PDF icon २०८० आस्विन साउन महिनाको खर्चको फांटवारी
आ.व. २०७९/८० वैषाख देखी असार सम्मको खर्चको फाटँवारी !!! ७९-८० Friday, July 28, 2023 - 13:33 PDF icon २०८० साल असार महिना खर्चको फाटवरी.pdf, PDF icon २०८० साल जेठ महिनाको खखर्चको फाटवारी.pdf, PDF icon २०८० साल बैशाख महिनाको खर्चको फाटवारी.pdf
आ.व. २०७९/८० माग देखी चैत्र सम्मको खर्चको फाटँवारी !!! ७९-८० Wednesday, April 26, 2023 - 13:12 PDF icon माघ महिनाको खर्चको फाटवारी.pdf, PDF icon फाल्गुन महिनाको खर्चको पाटवारी.pdf, PDF icon चौत्र महिनाको खर्चको फाटवारी.pdf
कार्तिक देखी पौष सम्मको खर्चको फटवारी !! ७९-८० Sunday, January 29, 2023 - 12:20 PDF icon कार्तिक महिना.pdf, PDF icon मंसिर महिना.pdf, PDF icon पौष.pdf
साउन देखी आश्विन सम्मको खर्चको फाटवारी !! ७९-८० Wednesday, October 19, 2022 - 14:17 PDF icon आस्विन महिना.pdf, PDF icon भदौ महिना.pdf, PDF icon साउन महिना.pdf
चौत देखी जेठ सम्म खर्च फटवारीको विवरण !!! ७८/७९ Monday, September 5, 2022 - 16:03 PDF icon IMG_20220905_0001.pdf
आ.व. २०७८/७९ फाल्गुन मसान्त सम्मको खर्चको फाटवारी !! ७८/७९ Tuesday, April 12, 2022 - 16:32 PDF icon IMG_20220412_0008.pdf
सरावल गाऊंकार्यापालिका कृषि विकास शाखा सरावल को माषिक प्रतिवेदन ७४/७५ Thursday, March 1, 2018 - 15:14 PDF icon सरावल गाऊं कार्यापालिका कृषि शाखा सरावल चौमाषिक प्रगति प्रतिवेदन

Pages