FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम !!! ७९-८० 08/08/2022 - 14:58 PDF icon निजामति कर्मचारीको लागि।.pdf, PDF icon करार कर्मचारीको का.स.मु फारम (1).pdf
अनुगमन समितिको प्रतिवेदन फारम !! ७४/७५ 04/24/2022 - 13:10 PDF icon IMG_20230214_0004.pdf
रोजगार सेवा केन्द्रको नमुना फारमहरु !!! ७८/७९ 02/22/2022 - 11:13 PDF icon रोजगार मुलक आयोजनाले रोजगार सेवा केन्द्रमा श्रमिक माग गर्ने फारम।.pdf, PDF icon बेरोजगार दर्ताका लागी दिने निबेदन।.pdf, PDF icon निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले रोजगार सेवा केन्द्रमा श्रमिक माग गर्ने फारम।.pdf
डोर हाजिरी फारम ७७/७८ 05/21/2021 - 14:21 PDF icon IMG_20230214_0003.pdf
सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन फारम ७७/७८ 05/21/2021 - 14:19 PDF icon IMG_20210521_0003.pdf
अनुसुची २ फारम ७४/७५ 06/27/2018 - 10:19 PDF icon अनुसुची २ फारम
कर्मचारी विदा फारम ७४/७५ 04/25/2018 - 11:52 PDF icon कर्मचारी विदा फारम .pdf