FAQs Complain Problems

८०/८१

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना !!

सूचना !!!

दस्तावेज: 

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री वडा कार्यालय सबै )

दस्तावेज: 

सरावल गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता शिबिर सञ्चालन हुन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना!!!

दस्तावेज: