FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतीको आशय सम्बन्धी सात दिने सूचना !!

दस्तावेज: 

कृषि यन्त्र आपुर्ती सम्बन्धी बोलपत्र आहवानको सुचना

Invitation for Bids (NCB) E-Bidding Only

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!

दस्तावेज: