FAQs Complain Problems

स्वतः प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८० साल माघ १ गतेदेखि २०८० चैत्रमसान्तसम्मको स्वत: प्रकाशन सूचना ८०/८१ 04/16/2024 - 13:29 PDF icon 2080 सूचनाको हक सरावल गा.पा. माघ देखी चैत सम्म.pdf
आ.व. २०८०/८१ को साउन १ गते देखी आस्विन मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशन !! ८०/८१ 11/01/2023 - 13:48 PDF icon 2080 सूचनाको हक सरावल गा.पा. साउन देखी असोज सम्म.pdf
आ.व. २०७९/८० को बैशाख १ गते देखी असार मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशन !! ७९-८० 07/28/2023 - 13:51 PDF icon 2080 सूचनाको हक सरावल गा.पा. बैशाख देखी असार सम्म.pdf
आ.व. २०७९/८० को माघ १ गते देखी चैत्र मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशन !! ७९-८० 04/26/2023 - 15:56 PDF icon सूचनाको हक सरावल गा.पा. माघ देखी चौत्र सम्म.pdf
स्वत प्रकाशन ( २०७९ कार्तिक १ गते देखि पौष मसान्त सम्म) !! ७९-८० 01/29/2023 - 12:39 PDF icon सूचनाको हक सरावल गा.पा. कार्तिक देखी पौष सम्म.pdf
स्वत प्रकाशन ( २०७९ साउन १ गते देखि असोज मसान्त सम्म) ७९-८० 10/20/2022 - 13:58 PDF icon सूचनाको हक सरावल गा.पा..pdf