FAQs Complain Problems

वडा नं ७ को कार्यालय

नक्सा :

वडा विवरण :

१. कूल घरपरिवार संख्या :1226

२. पुरुष जनसंख्या : 2954

३. महिला जनसंख्या : 2983

४. कूल जनसंख्या : 5937

५. वडा कार्यालय ठेगाना : सरावल गाउँपालिका - ७   ,  भुजहवा  , नवलपरासी (बर्दघाट - सुस्ता पश्चिम ) 

६.ईमेलः sarawalmunward7@gmail.com

Population: 
५४६९
Ward Contact Number: 
९८१९४३०३६०

वडा जन प्रतिनिधि

हेयात खाँ धुनिया

वडा अध्यक्ष

9864581786

मोहरी देवि चमार

वडा सदस्य

9749898432

कौशिल्या देवि चमार

वडा सदस्य

9867910123

बन्धन केवट

वडा सदस्य

9817434952

धर्मेन्द्र प्रसाद हरिजन

वडा सदस्य

9749760760