FAQs Complain Problems

वडा नं ४ को कार्यालय

नक्सा :

वडा विवरण :

१. कूल घरपरिवार संख्या : ९२३ 

२. पुरुष जनसंख्या : २५४१  

३. महिला जनसंख्या : २७३२ 

४. कूल जनसंख्या : ५२७३ 

५. वडा कार्यालय ठेगाना : सरावल गाउँपालिका - ४   , मंगलापुर   , नवलपरासी (बर्दघाट - सुस्ता पश्चिम ) 

ईमेल : sarawalmunward4@gmail.com

Population: 
५२७३
Ward Contact Number: 
९८०६९१२३९१

वडा जन प्रतिनिधि

श्री छोटेलाल यादव

वडा अध्यक्ष

9806912391

श्री सुर्य नारायण अहिर

वडा सदस्य

९८१४४८५८८९

श्री जन्त्री केवटनी

वडा सदस्य

९८१६४५११५१

श्री सौकट अलि शेष

वडा सदस्य

श्री विमलावती देवी चमार

वडा सदस्य