FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा नं.२ बैशाख मसान्त व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिवेदन ७४/७५ 05/27/2018 - 11:13 PDF icon बैशाख ०७५ व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिवेदन
वडा नं. ३ व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिवेदन बैशाख २०७५ मसान्त ७४/७५ 05/16/2018 - 10:59 PDF icon वडा नं.३ व्यक्तिगत घटना दर्ता बैशाख मसान्त
वडा नं. ४ चैत्र मसान्त व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिवेदन ७४/७५ 04/17/2018 - 16:36 PDF icon वडा नं. ४ चैत्र मसान्त व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिवेदन.pdf
वडा नं. ३ व्यक्तिगत घटना चैत्र मसान्त मार्षिक प्रतिवेदन ७४/७५ 04/15/2018 - 15:19 PDF icon वडा नं. ३ को व्यक्तिगत घटना दर्ता मार्षिक प्रतिवेदन.pdf
वडा नं ६ को व्यक्तिगत घटना फाल्गुन मार्षिक विविरण ७४/७५ 03/20/2018 - 16:55 PDF icon वडा नं ६ को व्यक्तिगत घटना फाल्गुन मार्षिक विविरण
वडा नं ३ को फाल्गुन महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विविरण ७४/७५ 03/14/2018 - 15:37 PDF icon वडा नं ३ को फाल्गुन महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विविरण
सरावल गाऊंकार्यापलिका वडा नं ७ माषिक प्रतिवेदन ७४/७५ 03/01/2018 - 15:55 PDF icon वडा नं ७ श्रावण माषिक प्रतिवेदन , PDF icon वडा नं ७ असोज माषिक प्रतिवेदन , PDF icon वडा नं ७ कार्तिक माषिक प्रतिवेदन , PDF icon वडा नं ७ मङ्सिर माषिक प्रतिवेदन , PDF icon वडा नं ७ पौष माषिक प्रतिवेदन , PDF icon वडा नं ७ माघ माषिक प्रतिवेदन
सरावल गाऊंकार्यापालिका वडा नं ६ को माषिक प्रतिवेदन ७४/७५ 03/01/2018 - 15:01 PDF icon वडा नं ६ श्रावण महिना माषिक प्रतिवेदन , PDF icon वडा नं ६ भाद्र महिना माषिक प्रतिवेदन , PDF icon वडा नं ६ को असोज महिना माषिक प्रतिवेदन , PDF icon वडा नं ६ कार्तिक महिना माषिक प्रतिवेदन , PDF icon वडा नं ६ मङ्सिर महिना माषिक प्रतिवेदन , PDF icon वडा नं ६ पौष महिना माषिक प्रतिवेदन , PDF icon वडा नं ६ माघ महिना माषिक प्रतिवेदन
सरावल गाऊंकार्यापालिका वडा नं १ को माषिक प्रतिवेदन ७४/७५ 03/01/2018 - 14:52
सरावल गाऊंकार्यापलिका वडा नं ४ को माषिक प्रतिवेदन ७४/७५ 03/01/2018 - 14:49 PDF icon वडा नं ४ मङ्सिर महिना माषिक प्रतिवेदन

Pages