FAQs Complain Problems

७८/७९

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना !!!

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!

दस्तावेज: 

रासायनिक मलको कोटा निर्धारण गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

लेखापरिक्षक खटाइएको सम्बन्धमा !!

दस्तावेज: 

कार्यक्रम तथा योजना फरफारक गर्ने सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

दस्तावेज: