FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 07/27/2022 - 14:03 PDF icon IMG_20220727_0001.pdf
सरावल गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कर्यविधि २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 17:33 PDF icon IMG_20220608_0004.pdf
गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४ !!! ७४/७५ 06/08/2022 - 17:18 PDF icon गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
सरावल गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/08/2022 - 17:16 PDF icon IMG_20220608_0003.pdf
सरावल गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्ववसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि-२०७४ को प्रथम सम्सोधन-२०७८ ७८/७९ 02/28/2022 - 16:25 PDF icon घ वर्गको व्यवसायि संसोधन.pdf
सरावल गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका-२०७८ को प्रथम संसोधन-२०७८ ७८/७९ 02/28/2022 - 16:23 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन संसोधन.pdf
सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ को प्रथम संसोधन २०७८ ७८/७९ 02/28/2022 - 16:20 PDF icon आर्थिकक ऐन संसोधन.pdf
आर्थिक सहायता व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६ ७६/७७ 02/21/2022 - 15:33 PDF icon आर्थिक सहायता सबै.pdf
सरावल गाउँपालिकाको कृषि विकास ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/04/2022 - 15:15 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको कृषि विकास ऐन २०७७.pdf
सरावल गाउँपालिका अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 09/24/2021 - 13:40 PDF icon १प्राकृतिक प्रकोप पिडित परिवारलाइ रहात उपब्ध सम्बन्धि मापदण्ड.pdf

Pages