FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सरावल गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्ववसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि-२०७४ को प्रथम सम्सोधन-२०७८ ७८/७९ 02/28/2022 - 16:25 PDF icon घ वर्गको व्यवसायि संसोधन.pdf
सरावल गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका-२०७८ को प्रथम संसोधन-२०७८ ७८/७९ 02/28/2022 - 16:23 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन संसोधन.pdf
सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ को प्रथम संसोधन २०७८ ७८/७९ 02/28/2022 - 16:20 PDF icon आर्थिकक ऐन संसोधन.pdf
आर्थिक सहायता व्यवस्थापन कार्यविधि-२०६७ ७६/७७ 02/21/2022 - 15:33 PDF icon आर्थिक सहायता सबै.pdf
सरावल गाउँपालिकाको कृषि विकास ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/04/2022 - 15:15 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको कृषि विकास ऐन २०७७.pdf
सरावल गाउँपालिका अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 09/24/2021 - 13:40 PDF icon १प्राकृतिक प्रकोप पिडित परिवारलाइ रहात उपब्ध सम्बन्धि मापदण्ड.pdf
सरावल गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 14:01 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८ .pdf
सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 13:59 PDF icon सरावल गाउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८-२०७९.pdf
सरावल गाउँपालिकाको वातारण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/16/2021 - 13:52 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको वातारण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
उत्तम पोषण योजना तथा पोषण भत्ता वितरण निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 07/16/2021 - 13:41 PDF icon उत्तम पोषड योजना तथा पोषड भत्त वितरण निर्देशीका २०७७.pdf

Pages