FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!

८०/८१ 05/06/2024 - 11:50 PDF icon IMG_20240506_0003.pdf

Invitation For bids (NCB)E-Bidding Only

८०/८१ 04/19/2024 - 16:47 PDF icon color pg baisakha 7 gate.pdf

Invitation For bids (NCB)E-Bidding Only

८०/८१ 04/04/2024 - 12:04 PDF icon 6_Page_2080 12 18.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धी सात दिने सूचना ।

८०/८१ 03/01/2024 - 11:25 PDF icon IMG_20240229_0002.pdf

औषधी तथा औषधीजन्य सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

८०/८१ 02/07/2024 - 10:25 PDF icon IMG_20240207_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!

८०/८१ 02/06/2024 - 11:45 PDF icon IMG_20240206_0002.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!

८०/८१ 01/22/2024 - 15:57 PDF icon IMG_20240122_0003.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!

८०/८१ 01/10/2024 - 13:17 PDF icon IMG_20240110_0006.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!

८०/८१ 01/03/2024 - 14:54

Invitation for Bids (NCB) E-Bidding Only

८०/८१ 11/29/2023 - 11:45 PDF icon IMG_20231129_0003.pdf

Pages