FAQs Complain Problems

वडा नं ६ को कार्यालय

नक्सा :

वडा विवरण :

१. कूल घरपरिवार संख्या : 1384

२. पुरुष जनसंख्या : ३305

३. महिला जनसंख्या : 3372  

४. कूल जनसंख्या : 6677

५. वडा कार्यालय ठेगाना : सरावल गाउँपालिका - २  , रामपुर खाडौना , नवलपरासी (बर्दघाट - सुस्ता पश्चिम ) 

ईमेल:sarawalwardn6@gmail.com

Population: 
६११२
Ward Contact Number: 
९८०७४३१३७३

वडा जन प्रतिनिधि

छोटेलाल गुप्ता

वडा अध्यक्ष

9748700879

ज्ञान्त्री कुमारी चौधरी

वडा सदस्य

9800721917

जानकी चमार

वडा सदस्य

9819468632

चन्द्रभान चौधरी

वडा सदस्य

9815463916

अवदुर रहमान चुरिहार

वडा सदस्य

9847241373