FAQs Complain Problems

वडा नं ३ को कार्यालय

 नक्सा :

वडा विवरण :

१. कूल घरपरिवार संख्या : १००२ 

२. पुरुष जनसंख्या : २७४४ 

३. महिला जनसंख्या :२८१० 

४. कूल जनसंख्या : ५५५४ 

५. वडा कार्यालय ठेगाना : सरावल गाउँपालिका - ३  ,सरावल  , नवलपरासी (बर्दघाट - सुस्ता पश्चिम )

Population: 
५५५४
Ward Contact Number: 
९८२१९०७२८०

वडा जन प्रतिनिधि

श्री अणेन्द्र नाथ राय

वडा अध्यक्ष

९८२१९०७२८०

श्री चन्दा देवी चौधरी

वडा सदस्य

9810394947

श्री नर्वदा देवी लोना चमार

वडा सदस्य

९८१६४२२१५७

श्री शिकन्दर प्रसाद चौधरी

वडा सदस्य

श्री असरफ खान

वडा सदस्य

९८०४४८९३६९