FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सरावल गाउँपालिकाको Android Mobile App संचालन

धान /गहुँ बालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव अहवान सम्वन्धी सूचना !!

७० प्रतिशत अनुदानमा तरकारीको विउ वितरण सम्बन्धी सूचना !!

५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको विउ सम्बन्धी सूचना !!!

५० प्रतिशत अनुदानमा माछाको भुरा वितरण सम्बन्धी सूचना !!