FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सरावल गाउँपालिकाको Android Mobile App संचालन

सूचना !!!

दस्तावेज: 

नवीकरण गर्न बाँकी लाभग्राहीहरुको विवरण अद्यावधिक सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना !!!!

उखु कृषक दर्ता सम्बन्धमा !!!!

दस्तावेज: