FAQs Complain Problems

गाउँ परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०६/१३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय !!!

७९-८० 09/29/2022 - 18:18 PDF icon nirnaya (1).pdf

मिति २०७९/०५/२६ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 09/12/2022 - 13:56 PDF icon IMG_20220912_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७९/४/३१ को निर्णय !!!!

७९-८० 08/26/2022 - 13:36 PDF icon IMG_20220826_0010.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७९/४/१९ को निर्णय!!!!

७९-८० 08/26/2022 - 13:36 PDF icon IMG_20220826_0009.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/७/१८ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/20/2020 - 12:57 PDF icon बैठक ५८.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/६/२८ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/20/2020 - 12:35 PDF icon बैठक ५७.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/४/२७ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/20/2020 - 12:32 PDF icon बैठक ५५.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/०७/१८ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/17/2020 - 12:33 PDF icon बैठक ५८.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/६/२२ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/17/2020 - 12:22 PDF icon बैठक ५६.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/०३/२८ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/17/2020 - 12:18 PDF icon बैठक ५४.pdf

Pages