FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/६/२२ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/17/2020 - 12:22 PDF icon बैठक ५६.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/०४/२७ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/17/2020 - 12:21 PDF icon बैठक ५५.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/०३/२८ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/17/2020 - 12:18 PDF icon बैठक ५४.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/०३/२२ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/17/2020 - 12:15 PDF icon बैठक ५३.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/०३/०४ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/16/2020 - 12:18 PDF icon बैठक ५२.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/०२/०६ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/16/2020 - 12:16 PDF icon बैठक ५१.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/०१/१८ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/16/2020 - 12:14 PDF icon बैठक ५०.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/१२/२१ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/15/2020 - 12:30 PDF icon बैठक ४९.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/११/१८

७६/७७ 06/09/2020 - 16:03 PDF icon २०७६-११-१८ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/१०/२०

७६/७७ 06/09/2020 - 16:02 PDF icon २०७६-१०-२० गतेको निर्णय.pdf

Pages