FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/१०/३

७६/७७ 06/09/2020 - 16:00 PDF icon २०७६-१०-३ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/९/२४

७६/७७ 06/09/2020 - 15:57 PDF icon २०७६-९-२४ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/९/२९

७६/७७ 06/09/2020 - 15:55 PDF icon २०७६-९-२१ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७५/८/२९

७६/७७ 06/09/2020 - 15:42 PDF icon २०७६-८-२९ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/८/२४

७६/७७ 06/09/2020 - 15:41 PDF icon २०७६-०८-२४ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/७/२७

७६/७७ 06/09/2020 - 15:39 PDF icon २०७६-७-२७ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/७/५

७६/७७ 06/09/2020 - 15:37 PDF icon २०७६-७-५ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/६/१३

७६/७७ 06/09/2020 - 14:56 PDF icon २०७६-६-१३ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/५/३०

७६/७७ 06/09/2020 - 14:54 PDF icon २०७६-५-३० गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/३/९

७५/७६ 06/09/2020 - 14:52 PDF icon २०७६-३-९ गतेको निर्णय.pdf

Pages