FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९।११।१३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय !!

७९-८० 02/25/2023 - 12:40 PDF icon का पा निर्णय.pdf

मिति २०७९।११।१३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय !!

७९-८० 02/25/2023 - 12:40 PDF icon का पा निर्णय.pdf

मिति २०७९/१०/२६ गते बसेको कार्यापलिका बैठको निर्णय !!!!

७९-८० 02/09/2023 - 16:30 PDF icon IMG_20230209_0005.pdf

मिति २०७९/१०/२६ गते बसेको कार्यापलिका बैठको निर्णय !!!!

७९-८० 02/09/2023 - 16:30 PDF icon IMG_20230209_0005.pdf

मिति २०७९।१०।११ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।।

७९-८० 01/25/2023 - 18:09 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७९१०११.pdf

मिति २०७९।१०।११ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।।

७९-८० 01/25/2023 - 18:09 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७९१०११.pdf

२०७९।०९।२४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय !!

७९-८० 01/08/2023 - 17:52 PDF icon पौश २४ गते कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०७९।०९।२४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय !!

७९-८० 01/08/2023 - 17:52 PDF icon पौश २४ गते कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

मिति २०७९।०९।०५ गतेको कार्यपालिका निर्णय !!

७९-८० 12/20/2022 - 18:00 PDF icon मिति 20790905 को बैठक .pdf

मिति २०७९।०९।०५ गतेको कार्यपालिका निर्णय !!

७९-८० 12/20/2022 - 18:00 PDF icon मिति 20790905 को बैठक .pdf

Pages