FAQs Complain Problems

गाउँ परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/३/३

७५/७६ 06/09/2020 - 14:43 PDF icon २०७६-३-३ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/३/३

७५/७६ 06/09/2020 - 14:42 PDF icon २०७६-३-३ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/३/३

७५/७६ 06/09/2020 - 14:42 PDF icon २०७६-३-३ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिकाको ३५औ. बैठक

७५/७६ 06/09/2020 - 12:42 PDF icon ३५ बैठक.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/२/२

७५/७६ 06/09/2020 - 12:39 PDF icon २०७६.०२.०२ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/१/२७

७५/७६ 06/09/2020 - 12:38 PDF icon २०७६-०१-२७ गते को निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/१/४

७५/७६ 06/09/2020 - 12:36 PDF icon २०७६-०१-०४ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७५/११/२९

७५/७६ 06/09/2020 - 12:33 PDF icon २०७५-११-२९ गतेको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७५/१०/२९

७५/७६ 06/09/2020 - 12:31 PDF icon २०७५-१०-२९ गते को निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७५/१०/१६

७५/७६ 06/09/2020 - 12:30 PDF icon २०७५-१०-१६ गते को निर्णय.pdf

Pages