FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निर्माण कार्यका लागि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 12/19/2018 - 13:07 PDF icon निर्माण कार्यका लागि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना

७५/७६ 12/10/2018 - 16:06 PDF icon बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना

बिजुली पोल खरिद सिलबन्दी दरभाउपत्र

७५/७६ 11/19/2018 - 13:16 PDF icon बिजुली पोल खरिद सिलबन्दी दरभाउपत्र

ह्यिमपाइप खरिद सम्बन्धि बोलपत्र सूचना

७५/७६ 10/25/2018 - 15:03 PDF icon ह्यिमपाइप खरिद सम्बन्धि बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 08/20/2018 - 16:16 PDF icon टेन्डर सूचना

पुरानो स्वास्थ्य चौकी भवन भत्काउने र रहेका अवशेषहरु समेत लिएर जाने बोल कवोल आव्हान सम्बन्धि सात दिने सूचना

७४/७५ 05/16/2018 - 15:36 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७४/७५ 03/21/2018 - 13:22 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७४/७५ 03/21/2018 - 11:56 PDF icon बोलपत्र आव्हानको सूचना.pdf

Pages